Home

In Trim is een onafhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau. Onze kerncompetenties zijn strategie ontwikkeling, innovatie en financieel advies, implementatie en interim management. Dagelijks doen het bedrijfsleven en de publieke sector een beroep op onze adviseurs en buigen we ons over uitdagende, vaak complexe vraagstukken. In Trim kan terugvallen op een groot netwerk van partijen met uiteenlopende expertise.

In Trim heeft al een decennium ervaring in de advisering van vaak gerenommeerde opdrachtgevers. We geven u in een persoonlijk gesprek graag inzicht in eerdere opdrachten en aantoonbare toegevoegde waarde. We hechten aan strategie en nog belangrijker: realisatie, het ‘wat ’en ‘hoe’.

Ons werk kenmerkt zich niet door omvangrijke rapporten, het moet vóór alles resultaat opleveren voor onze opdrachtgevers.